VIEW ALL EVENTS

Deepening Embodiment

April
25
April
25
2020
0260 Oslo, Norway
VIRTUAL
One-day workshop
Deepening Embodiment
Co-Teacher:
Address:
Professor Dahls 24d,
0260 Oslo, Norway
Class Language:
Norwegian
English
Virtual class details:
Norwegian
A virtual on-line ongoing series to be watched on-line at a specific time.
A virtual live workshop to be watched on-line at a specific time.
Recorded for you to watch at any time.

Continuum tilbyr en unik prosess når det kommer til å fordype det vi snakker om som "embodiment". Gjennom utforsking av bevegelse, pust, lydstrømmer, kreativitet, bruk av forestillingsevnen kan vi utdype og forandre relasjonen til vår kropp. Nye bevegelser, nye sanseopplevelser fører til en forandret bevissthet, en ny måte å oppfatte verden på, nye tanker og handlingsmønstre. Vi kan komme nærmere i kontakt med resurser som ligger latent i vårt vesen.
I arbeidet med Continuum, finnes det ingen form du skal passe inn i. Det er en praksis der du er invitert til å bruke din egen nysgjerrighet som guide. Kraft, fleksibilitet, glede og avslapning kommer som en naturlig følge av denne praksisen.

Alle dagene kan taes uavhengig av hverandre, du trenger ikke noen forkunnskaper.
Sted: ad yoga, Professor Dahlsgate 24d, 0260 Oslo
Påmelding og mer info kontakt Annette på epost: annette@adyoga.no

Meld deg på ved å klikke her.

For more information, email
Tone
at
tongi@online.no
VIEW ALL EVENTS